Công ty TNHH Hà Tùng

🔰 Địa chỉ: Lô B2 Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, đường Trần Thủ Độ, phường Tiền Phong, TP Thái Bình

☎ Số điện thoại: 02273.833.815

📧 Email: hatungcty@gmail.com

👍 Facebook: https://www.facebook.com/BanhKeoHaTung/